Jai

thành viên fanpop từ năm April 2011

  • Female, 20 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite Musician: ..I don't really have one.. :7
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

jewelstar0048 đã đưa ý kiến …
xin chào chim giẻ cùi, jay chim giẻ cùi, jay girl.So listen................I FINALLY GOT A SHINY TYPHOLOSION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
smile
TDIfanJai499 đã đưa ý kiến về Total Drama Island
I just wanted to know, is the diễn đàn in here only for RPs, because I have an awesome idea to post something in the forum, but I don't want people to ignore it if it doesn't belong there, so could someone let me know? I'd really appreciate it, thanks a lot. ^_^~♪ đã đăng hơn một năm qua
TDIfanJai499 đã bình luận…
Sorry, the smiley covered up " it if ". Just to help the sentence make thêm sense. hơn một năm qua
iPsychic đã bình luận…
Sure, do what bạn like :) hơn một năm qua
TDIfanJai499 đã bình luận…
Thanks. ^_^ hơn một năm qua
iPsychic đã bình luận…
You're welcome! hơn một năm qua
laugh
TDIfanJai499 đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
I am watching a movie I thought I would hate, and I tình yêu it.. •w• I want it on DVD and I want the CD.. XD đã đăng hơn một năm qua
EvilPineapple đã bình luận…
what movie? hơn một năm qua
TDIfanJai499 đã bình luận…
•O• ....I am so sorry for not getting back to your bình luận earlier, but I don't even know..I didn't exactly watch the entire movie.. yet. ≈^≈ hơn một năm qua