Swootz Nope

thành viên fanpop từ năm August 2010

  • Female, 34 years old
  • Indianapolis, United States of America
  • Favorite TV Show: The Gates
    Favorite Movie: The Real McCoy
    Favorite Musician: Smoke E. Digglera, Playa, H-Town
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

LilMizK trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
thanx. glad u lykd them. đã đăng hơn một năm qua
Swootz đã đưa ý kiến về Trey Songz
R&B những người hâm mộ the jon b người hâm mộ page is now available link đã đăng hơn một năm qua
Swootz đã đưa ý kiến về Usher
R&B những người hâm mộ the link người hâm mộ page is now available đã đăng hơn một năm qua
Swootz đã bình luận…
R&B những người hâm mộ the jon b người hâm mộ page is now available hơn một năm qua
Swootz đã bình luận…
link hơn một năm qua