Sven Misic

thành viên fanpop từ năm February 2014

  • Male
  • Los Angeles, United States of America
  • Favorite TV Show: Inazuma Eleven,Dragon Ball Z
    Favorite Movie: Deadpool
    Favorite Musician: Eminem,50 Cent
    Favorite Book or Author: None
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

SvenPlaysBlaze đã đưa ý kiến về inazuma
Hey! Im Back I havent been in fanpop because well 1. I had bad leg injury because stupid wild chó at night in Bosnia 2.After That i had to go to America because of our Uncle to continue High School sooo yeah thats why my Grammar is better hehehe đã đăng hơn một năm qua
SvenPlaysBlaze đã bình luận…
BTW if bạn guys want me to continue the các bài viết let me know hơn một năm qua
anushkaadrita đã bình luận…
hey?? remember me?? hơn một năm qua
SvenPlaysBlaze đã bình luận…
Yep hơn một năm qua
anushkaadrita đã bình luận…
wooww.. its been 2 years.. hơn một năm qua
anushkaadrita đã đưa ý kiến …
Do bạn come to fanpop? đã đăng hơn một năm qua
SvenPlaysBlaze đã đưa ý kiến …
I am Back đã đăng hơn một năm qua