c尺リ丂イムレ c乇レ乇丂イ乇

thành viên fanpop từ năm August 2013

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
t_direction trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
……….\\\\\|///
……….(^▄ ▄^)
……….(…(_)…)
…………\..–../_
..……/¯¯Y¯¯\.\ … ……….♪
………|._.\_….|\_.\ ……♫
………\__\……|…\..\ …….♪….♫
……(¯¯¯\…\_|/¯¯\__\________oooooo
…..)===ºººº====0000=========)
……(____/¯¯¯\__/
………/…./………\…\
.__../._/…………\._.\__
(____ /………..….(_____) đã đăng hơn một năm qua
smile
t_direction trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
……….\\\\\|///
……….(^▄ ▄^)
……….(…(_)…)
…………\..–../_
..……/¯¯Y¯¯\.\ … ……….♪
………|._.\_….|\_.\ ……♫
………\__\……|…\..\ …….♪….♫
……(¯¯¯\…\_|/¯¯\__\________oooooo
…..)===ºººº====0000=========)
……(____/¯¯¯\__/
………/…./………\…\
.__../._/…………\._.\__
(____ /………..….(_____) đã đăng hơn một năm qua
smile
t_direction trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
……….\\\\\|///
……….(^▄ ▄^)
……….(…(_)…)
…………\..–../_
..……/¯¯Y¯¯\.\ … ……….♪
………|._.\_….|\_.\ ……♫
………\__\……|…\..\ …….♪….♫
……(¯¯¯\…\_|/¯¯\__\________oooooo
…..)===ºººº====0000=========)
……(____/¯¯¯\__/
………/…./………\…\
.__../._/…………\._.\__
(____ /………..….(_____) đã đăng hơn một năm qua