A shadow only means there is light a nearby...

thành viên fanpop từ năm May 2013

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Stya đã đưa ý kiến …
Dear Future Husband(cover bởi me)
https://youtu.be/NNV6MksTzbg đã đăng cách đây 8 tháng
cool
cherl12345 đã đưa ý kiến …
Hi, Sya đã đăng cách đây 8 tháng
Stya đã bình luận…
Hi. I'm sTya cách đây 8 tháng
cherl12345 đã bình luận…
Now are bạn cách đây 8 tháng
Stya đã bình luận…
Now bạn are cách đây 8 tháng
Stya đã đưa ý kiến …
The Letter Black - Best of me(acousic cover):
https://youtu.be/0lPXlEIAjls đã đăng cách đây 8 tháng