Stephanie J.

thành viên fanpop từ năm October 2017

  • Female, 18 years old
  • Illinois
  • Favorite TV Show: FT, SDS, SAO, Supernatural, MLB
    Favorite Movie: Vũ điệu hoang dã
    Favorite Musician: Blake Shelton (Country)
    Favorite Book or Author: ...Anything Really...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

luthorlex trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi. đã đăng hơn một năm qua
starcasto đã đưa ý kiến …
I like bạn a lot stephy bạn are so kind if want to meet on weekends play roblox name is starasto78 see bạn there đã đăng hơn một năm qua
Stephy_01Rane đã đưa ý kiến về Vũ điệu hoang dã
The other ngày I watched it for this first time. And I turned to my dad and I was like "Damn he's hot." and my dad goes, "And dead." RIP Patrick Swayze for her was in a ton of đàn bà gan dạ, amazon movies. Ghost, Roadhouse and many more! đã đăng hơn một năm qua