tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

StarSaber327882 đã đưa ý kiến về Tori and Beck (Bori)
Way better than Jalex! đã đăng cách đây 5 tháng
StarSaber327882 đã đưa ý kiến về Beck and Tori
Still a MUCH better ship than Jalex. đã đăng cách đây 5 tháng
crying
StarSaber327882 đã đưa ý kiến về Victoria Justice
Most people don't care for her nowadays. It's so sad... đã đăng cách đây 5 tháng