Stacy Cortez

thành viên fanpop từ năm May 2012

  • Female, 27 years old
  • Vancouver, Canada
  • Favorite TV Show: MR.Young
    Favorite Movie: Hunger Games
    Favorite Musician: Selena Gomez
    Favorite Book or Author: Smile
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Stacey9 đã đưa ý kiến về The Ellen Degeneres hiển thị
can i go on ur hiển thị ellen? đã đăng hơn một năm qua
Stacey9 đã đưa ý kiến về Ellen
ellen!
đã đăng hơn một năm qua
Stacey9 đã đưa ý kiến về Taylor nhanh, swift
please taylor can bạn answer this?should i be a celebrity hoặc a never mind i always wantend to be pretty as bạn with blonde hair but everyone just bullies me in school help taylor i trust bạn im ur lover ur người hâm mộ please help me bình luận please answer it please taylor... đã đăng hơn một năm qua