thành viên fanpop từ năm July 2012

  • Female, 20 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Wizards Of Waverly Place, Sonny With A Chance, Hannah Montana, Glee ;)
    Favorite Movie: Princess Protection Program, WOWP: The Movie, Hannah Montana: The Movie, Another Lọ lem Story, The Last Song, Monte Carlo.
    Favorite Musician: Selena Gomez & The Scene, Demi Lovato, Taylor Swift, Miley Cyrus, Katy Perry, Beyonce, Paramore, Lady Gaga ♥
    Favorite Book or Author: 13 Reasons Why ♥
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

SparklingDelena đã đưa ý kiến về Emma Roberts
i tình yêu emma. i loved her since unfabulous when she was just a little kid :) đã đăng hơn một năm qua
SparklingDelena đã đưa ý kiến về Selena Gomez
G.O.M.E.Z = Great, Over-whelming, Magical, Entertaining, ZAMAZING!! :D <33 đã đăng hơn một năm qua
monkeysrock189 đã bình luận…
nice and true! hơn một năm qua
sbbbbbbbbbb đã bình luận…
G.gentle o-own self-m-mature-e-entering -z-zagging hơn một năm qua
SparklingDelena đã đưa ý kiến về Selena Gomez
M.A.R.I.E = Magnificent, Awesome, Real, Incredible, Extraordinary :D đã đăng hơn một năm qua
monkeysrock189 đã bình luận…
so nice hơn một năm qua
monkeysrock189 đã bình luận…
true! hơn một năm qua