Tyler Stevenson

thành viên fanpop từ năm July 2012

  • Male, 23 years old
  • ngôi sao City, United States of America
  • Favorite TV Show: Young justice. all those other ones!
    Favorite Movie: AVENGERS!
    Favorite Musician: The Fray, Linkin Park, Papa Roach
    Favorite Book or Author: TOO LAZY TO READ!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

SouthYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
*sits on the đi văng of The Cave twiddling thumbs* Uhg.... đã đăng hơn một năm qua
BloodyMelody đã bình luận…
*pops up behind him* BOO. hơn một năm qua
SouthYJ đã bình luận…
((Night guys...)) hơn một năm qua
SilverWings13 đã bình luận…
Night, love. hơn một năm qua
SouthYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
((have't RPed with him in awhile ~.~))
*Lays on đi văng and twiddles with flame, huffs, and blows out the flame* Another day, in this Cave. đã đăng hơn một năm qua
SouthYJ đã bình luận…
the* hơn một năm qua
SouthYJ đã bình luận…
((I g2g)) WHAT NO~ ((YES! Sowwie, G.)) *grips Becca* Leave me here! ((Fine -.-)) hơn một năm qua
BeccaYJ đã bình luận…
((BYE!!!! :( )) HA! I still have him! ((>.>*)) hơn một năm qua
SouthYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
((Why is everyone dead)) đã đăng hơn một năm qua
BloodyMascara_ đã bình luận…
Because I murdered them with my BARREL OF DEATH. hơn một năm qua
XxKFforeverXx đã bình luận…
BARREL! hơn một năm qua
Mclovin_69 đã bình luận…
SDJFNGIKRNEHQGREFNBHJDK hơn một năm qua