thành viên fanpop từ năm July 2014

  • Female
  • Underland
  • Favorite TV Show: Soul Eater (of corse), Zoo, Sailor Moon
    Favorite Movie: Alice in Wonderland (2010), The Nightmare Before Christmas, Alice in Wonderland (1951),The Wizard of Oz, Return to Oz, The Book of Life
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

crying
SoulEaterFan100 đã đưa ý kiến về Peter Pan
Dang. I remember I always wanted to go to Neverland when I was 6 right to 12 years old. Good times. đã đăng hơn một năm qua
carpet đã bình luận…
Wow u went to neverland for dreams and for real dear, well that's good news dear. hơn một năm qua
laugh
SoulEaterFan100 đã đưa ý kiến về Bendy and The Ink Machine
Please tell me I'm not the only one who thinks Bendy looks adorable. đã đăng hơn một năm qua
Yoshiness đã bình luận…
Not only him! But Boris too! <3 hơn một năm qua
PhilTrash đã bình luận…
Yep (: hơn một năm qua
run610got đã bình luận…
Boris yeah cách đây 7 tháng
sunny
Yoshiness trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hello! Thanks for the add back! đã đăng hơn một năm qua