Sonic the Hedgehog (classic and/or modern)

thành viên fanpop từ năm March 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Sonic4Realz đã đưa ý kiến về Sonic Adventure 3
Only at your pizza, bánh pizza Hut.

This is the first time I've used that joke on here, I swear. đã đăng hơn một năm qua
big smile
Sonic4Realz đã đưa ý kiến về Nhím Sonic
I know it's kind of late to say it and I'm sorry but I'd like everyone to have a Super... no, a HYPER Sonic year! Keep on running, everybody! đã đăng hơn một năm qua
LGYCE đã bình luận…
Yay. Go Sonic. And my lack of emotion. hơn một năm qua
alphawhitewolf đã bình luận…
Yayyyyyyyy hơn một năm qua
Slenderwolf đã bình luận…
Nice, keep moving bro! hơn một năm qua
smile
Hellowittykitty trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
xin chào Sonic. How fast can bạn run? đã đăng hơn một năm qua
Sonic4Realz đã bình luận…
I usually go up to 600 MPH hoặc something like that, but rest assured I'm still faster than the speed of sound. hơn một năm qua