Sonal Kawle

thành viên fanpop từ năm July 2012

  • Female, 23 years old
  • Mumbai, Maharashtra
  • Favorite Musician: Michael Jackson
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       

thông tin trên tường của tôi

MJlovaNumba1 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
here bạn go your first prop!!! :D im bored.... so i decided to give các điểm thưởng randomly :/ đã đăng hơn một năm qua
laugh
Sonal_Jackson đã đưa ý kiến về the jackson 3
Who all are Michael Jackson những người hâm mộ in here? Please add me :) I'm eager to talk with bạn đã đăng hơn một năm qua
Sonal_Jackson đã đưa ý kiến …
It is better to fail in originality than to succeed in imitation đã đăng hơn một năm qua