thành viên fanpop từ năm January 2016

  • Favorite TV Show: SpongeBob SquarePants
    Favorite Movie: Nữ hoàng băng giá
    Favorite Musician: Idina Menzel
    Favorite Book or Author: Sisters bởi Raina telegemier
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

SnowQueenElsa1 đã đưa ý kiến về Minions
I tình yêu MINIONS!! đã đăng hơn một năm qua
GeorgiaSky đã bình luận…
Me too! hơn một năm qua