Life is a fucking journey, not a race!

thành viên fanpop từ năm May 2012

  • Female, 21 years old
  • Favorite Musician: 1D, Ed, George, Cher, Marina, Bastille, Lana, MCR, 30STM, Birdy, Adam ♡
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
Edney trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
xin chào snoopy đã đăng hơn một năm qua
heart
Stelena-Finchel trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hey! Thanks for the add :) đã đăng hơn một năm qua
Gretulee trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
:( đã đăng hơn một năm qua