Shelby Thompson

thành viên fanpop từ năm September 2016

  • Female
  • Favorite TV Show: STEVEN UNIVERSE!!!!~ I tình yêu Ruby so much!!!!
    Favorite Movie: Coco, The Lego movie, Moana, Wall-E, A Bugs Life, Nữ hoàng băng giá
    Favorite Musician: A tie between They Might Be Giants and Phish
    Favorite Book or Author: manga and other anime related crap XD
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

SmolKitten đã đưa ý kiến về Rubies (Steven Universe)
Welcome to this awesome place :3 đã đăng cách đây một tháng 1
SmolKitten đã đưa ý kiến về Steven Universe
RUBY IS BEST GEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tình yêu HER!! đã đăng cách đây một tháng 1
SmolKitten đã đưa ý kiến về Hetalia Poland
>///< đã đăng cách đây 2 tháng