Shelby Thompson

thành viên fanpop từ năm September 2016

  • Female
  • Favorite TV Show: STEVEN UNIVERSE!!!!~
    Favorite Movie: Coco, The Lego movie, Moana, Wall-E, A Bugs Life, Nữ hoàng băng giá
    Favorite Musician: A tie between They Might Be Giants and Phish
    Favorite Book or Author: manga and other anime related crap XD
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

SmolKitten đã đưa ý kiến …
THIS SOCIAL MEDIA SITE IS DYING ON ME! AAAH!

PEOPLE.... talk XD đã đăng cách đây một tháng 1
SmolKitten đã đưa ý kiến về Peridot (Steven Universe)
Peridot is awesome đã đăng cách đây 3 tháng
SmolKitten đã đưa ý kiến về Ruby and Sapphire [Steven Universe]
RUBYYYYY!!!! Ruby is my birthstone!!!! đã đăng cách đây 3 tháng