Shelby Thompson

thành viên fanpop từ năm September 2016

  • Female
  • Favorite TV Show: OSOMATSU SAN AND STEVEN UNIVERSE!!!!~ (Todomatsu ish senpai.)
    Favorite Movie: Coco, The Lego movie, Moana, Wall-E, A Bugs Life, Nữ hoàng băng giá
    Favorite Musician: none ;w; I tình yêu all the songs
    Favorite Book or Author: manga and other anime related crap XD
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

SmolKitten đã đưa ý kiến về Peridot (Steven Universe)
Peridot is awesome đã đăng cách đây 10 ngày
SmolKitten đã đưa ý kiến về Ruby and Sapphire [Steven Universe]
RUBYYYYY!!!! Ruby is my birthstone!!!! đã đăng cách đây 13 ngày
SmolKitten đã đưa ý kiến về Pixar's Coco
Gonna add pictures I promise!!!!! I will do it as soon as possible, I HOPE! đã đăng cách đây 13 ngày