Shelby Thompson

thành viên fanpop từ năm September 2016

  • Female
  • Favorite TV Show: STEVEN UNIVERSE AND CAMP CAMP!!!!~ I tình yêu Ruby and không gian Kid so much!!!!
    Favorite Movie: HOWL'S MOVING lâu đài AND DISNEY!!!!~ EBOY IS BEST BOI AND cây củ cải, củ cải HEAD IS BAE!!!
    Favorite Musician: None. I like alot of them!
    Favorite Book or Author: manga and other anime related crap XD
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

HELLO, HELLO! LET ME TELL U WHAT IT'S LIKE TO BE A ZERO, ZERO! LET ME hiển thị bạn WHAT IT'S LIKE TO ALWAYS FEEL, FEEL! LIKE I’M EMPTY AND THERE'S NOTHING REALLY REAL, REAL! I'M LOOKING FOR MY WAY OUT! (And yes, I searched for the lyrics..) đã đăng cách đây 16 ngày
I like how nobody else is talking here... I'M ALONE YAY! đã đăng cách đây 16 ngày
SmolKitten đã đưa ý kiến về Lâu đài của Howl
It feels like everyone hates cây củ cải, củ cải Head because nobody talks about him :'3 WELL, I like him! đã đăng cách đây 4 tháng