Roxi Bieber

thành viên fanpop từ năm January 2010

  • Female, 25 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: The Simpsons;American Idol;American Best Dance Crew
    Favorite Movie: Slumdog Millionaire,Love at First Hiccup,Karate Kid
    Favorite Musician: Justin Bieber,Bruno Mars, One Direction,Miley Cyrus...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Jb1394lover đã đưa ý kiến …
Is there any fanpop app available? đã đăng hơn một năm qua
Zayannabieber13 đã đưa ý kiến …
xin chào add me đã đăng hơn một năm qua
lizlee đã đưa ý kiến …
hi đã đăng hơn một năm qua