tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

SkylarYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
*Walks down Gotham sidewalk*Hood pulled up and hands stuffed in pockets*Hunching in pain*Looks over shoulder* đã đăng hơn một năm qua
Obscurity98 đã bình luận…
*hits pavement infront of him, and looks up at him* Sir please leave now! *huge mosnter attacks her* RUN! hơn một năm qua
SkylarYJ đã bình luận…
*DIssappears into shadows, bringing her with him*Drops her off in cave and dissappears* hơn một năm qua
Obscurity98 đã bình luận…
*glances around* WHAT! How di- what? HOW DID I GET HERE! hơn một năm qua
SkylarYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
*In Gotham*Stands up weakly* Harley..... *Falls to floor again*A guy pins me down* Let me go! I need to see Harley! *Struggles under him* đã đăng hơn một năm qua
Gunfire đã bình luận…
*jumps from building* Need help chó sói, sói boy? hơn một năm qua
Gunfire đã bình luận…
*laugfs* evryone knowes thad. hơn một năm qua
HarmonianYJ đã bình luận…
*Stands up* hơn một năm qua
SkylarYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
*lays on đi văng nghề viết văn something in notebook* THINK bạn IDIOT! *Whacks head with notebook*Eyes widen*Starts nghề viết văn in notebook* đã đăng hơn một năm qua
SilverWingsYJ đã bình luận…
*walks in from my room carrying a back pack* Watcha writing? hơn một năm qua
Obscurity98 đã bình luận…
Die of love? what doesnt even make sense hơn một năm qua
SkylarYJ đã bình luận…
*Shrugs* hơn một năm qua