Bryanna Miller

thành viên fanpop từ năm July 2012

  • Female, 19 years old
  • Metlakatla, United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
simon861125 đã đưa ý kiến …
that was fun and a happy time đã đăng hơn một năm qua
SimonXJeanette đã đưa ý kiến về Simon Seville
Jeanette:*not noticing simon is behind her* Simon is so cute but im just to shy!:-( What will i do???
Simon: Possibly go stargazing with me tonight????
Jeanette: of corse*kisses simon and says* see bạn tonight pick me up before dark;-) đã đăng hơn một năm qua
JeanetteMiller2 đã bình luận…
Um....uh... hơn một năm qua
Azark905 đã bình luận…
Were is this little guy possibly he's not real just in the phim chiếu rạp that's all lol, but tổng thể he is an extraordinary Intelligent character hơn một năm qua
xboxgeek đã bình luận…
xin chào can someone hear me? hơn một năm qua