Simmeon Joseph

thành viên fanpop từ năm June 2012

  • 30 years old
  • Coventry, United Kingdom
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

mystery807 đã đưa ý kiến …
ONE DIRECTION I WOULD DO SO MANY THINGS 2 SPEND 2 DAYS WITH THEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Simmeon đã đưa ý kiến về Justin Bieber
Justin Bieber vs One Direction
Who's the best? Vote Now and Like it!
link đã đăng hơn một năm qua
Simmeon đã đưa ý kiến về Beliebers
Justin Bieber vs One Direction
Who's the best? Vote Now!
link đã đăng hơn một năm qua
claire12392 đã bình luận…
of course justin bieber even though i like so in tình yêu with one direction:D hơn một năm qua