Siksika Mariko

thành viên fanpop từ năm February 2012

  • Female, 26 years old
  • Nancy, France
  • Favorite TV Show: Nhật ký ma cà rồng
    Favorite Musician: Adele, Lana Del Rey... so much
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Siksika88 đã đưa ý kiến về Damon & Elena
Hey, TVD Family ! :D Here a video that I made about delena's parallele first seasons/Season 4, and Damon who refuses to become human with Elena, hope you'll apreciate it :)
► Damon & Elena │" bạn think that bạn don't deserve something so bạn ruin it " │ [4X13]
link đã đăng hơn một năm qua
Claire1896 đã bình luận…
This is great!! So many beautiful parallels!!! hơn một năm qua
mistrz922 đã bình luận…
awesome vid! very nice job! hơn một năm qua
Siksika88 đã bình luận…
Thank bạn so much ! :D Yes, what a journey for our Delena <3 hơn một năm qua
hajarMe đã đưa ý kiến …
PLEASE KEEP VOTING 4 #delena WE R LOSING!! EVERYONE IS GIVING UP? WE R POWERFUL IF EVERYONE OF US VOTED!! PLEASE SPREAD THE WORD !! link đã đăng hơn một năm qua
Siksika88 đã đưa ý kiến về Damon & Elena
xin chào DErs, I want to share with bạn in this terrible period of hiatus, my new little video about DE, hope you'll enjoy it :)
► Damon & Elena │Even if it's never going to be with bạn │4X09
link đã đăng hơn một năm qua