thành viên fanpop từ năm March 2009

  • Favorite TV Show: Total Drama Island and Total Drama Action
    Favorite Movie: Ferris Bueller's ngày Off
    Favorite Musician: Skillet
    Favorite Book or Author: Twilight
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

rockzsanders trao các điểm thưởng cho tôi về my images
omg do u like Death Note?? cause ur name's Shinigami and thats just a guess...CAUSE DEATH NOTE FRICKIN RULES!! (srry Im a lil' crazy) đã đăng hơn một năm qua