My Wall

Previous
nisosh đã đưa ý kiến …
I'm so sorry replying so late. I wasn't online for a long time and I just saw your message. I tình yêu Bojack Horseman. It's my yêu thích hiển thị <3333 đã đăng cách đây 2 tháng
hmmm
SherlockStark đã đưa ý kiến về Fear the Walking Dead
I’m just finishing season 4... is season 5 worth watching? I’m iffy about continuing đã đăng cách đây 3 tháng
DarkSarcasm đã bình luận…
I'm out, but missy's leaving some great reviews on the episode picks if bạn want to know how things are going. XD cách đây 3 tháng
mischievous
SherlockStark đã đưa ý kiến về Lucifer (Fox)
Just staring Netflix’s season 4 and it is so good! I was worried they would change it up but it’s the same hiển thị we know and love! đã đăng cách đây 5 tháng
SherlockStark đã đưa ý kiến về Netflix
Come on, Netflix, give us season 4 of Frontier! đã đăng cách đây 7 tháng
AngelusB đã bình luận…
Didn't they only just release season 3? Lol. cách đây 6 tháng
SherlockStark đã bình luận…
They haven’t confirmed a season 4, so I want them to do that. But yes, it’s take time to film another season cách đây 5 tháng
laugh
SherlockStark đã đưa ý kiến về Unbreakable Kimmy Schmidt
Jon Bernthal's guest role might have just become my yêu thích part of this whole hiển thị đã đăng cách đây 8 tháng
big smile
DarkSarcasm đã đưa ý kiến …
There's a thing at 2:44 that may interest you... ;D link đã đăng cách đây 9 tháng
SherlockStark đã bình luận…
:D!! cách đây 9 tháng
heart
SherlockStark đã đưa ý kiến về Gotham
Those Nygmobblepot pics made my week!!! Been rooting for them since S3a. Will they be endgame?! đã đăng cách đây 10 tháng
crying
SherlockStark đã đưa ý kiến về BoJack Horseman
Who else cried all the way through the "Free Churro" episode? My tim, trái tim </3 đã đăng hơn một năm qua
sadleech đã bình luận…
soooo good and creative hơn một năm qua
FOREVER74 đã đưa ý kiến …
Please do participate! :)

link đã đăng hơn một năm qua
SherlockStark đã bình luận…
Thanks! I'll check it out :) hơn một năm qua
big smile
drewjoana trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Great new Joseph Gilgun bunch of icons.
Cheers for that! đã đăng hơn một năm qua
SherlockStark đã bình luận…
Thank bạn <3 hơn một năm qua