"Boring's the worst"

thành viên fanpop từ năm June 2012

  • Female
  • Favorite TV Show: Gotham, Dracula, Hannibal, Preacher, BoJack Horseman
    Favorite Movie: Interview with the Vampire, Velvet Goldmine, Deadpool
    Favorite Musician: Sonata Arctica, IAMX, HIM
    Favorite Book or Author: The Monstrumologist series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

FOREVER74 đã đưa ý kiến …
Please do participate! :)

link đã đăng cách đây 4 ngày
SherlockStark đã bình luận…
Thanks! I'll check it out :) cách đây 3 ngày
big smile
drewjoana trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Great new Joseph Gilgun bunch of icons.
Cheers for that! đã đăng cách đây 4 ngày
SherlockStark đã bình luận…
Thank bạn <3 cách đây 4 ngày
big smile
DarkSarcasm trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
For being the first person to participate in the hàng đầu, đầu trang 5 phim chiếu rạp forum. Nice lists! đã đăng cách đây 11 ngày
SherlockStark đã bình luận…
Thank ya! :) cách đây 10 ngày