"That's why I'm loved - 'cause I don't give a damn about the rules"

thành viên fanpop từ năm June 2012

  • Female
  • Favorite TV Show: Gotham
    Favorite Movie: Interview with the Vampire
    Favorite Musician: Sonata Arctica & IAMX
    Favorite Book or Author: The Monstrumologist series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sunny
JosepineJackson trao các điểm thưởng cho tôi về my images
bạn are always welcome 🙂 đã đăng cách đây 6 ngày
sunny
JosepineJackson trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Thank bạn for add back 😊 đã đăng cách đây 6 ngày
sunny
JosepineJackson trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Just saw that bạn have a really cool biểu tượng 🙂 I tình yêu "Interview With The Vampire" too, now feeling inspired to make thông tin các nhân thiết kế with that movie pics for myself 💛 Have a nice ngày 😉 đã đăng cách đây 19 ngày