Shadowa

thành viên fanpop từ năm April 2012

  • 118 years old
  • Shadow Lands, United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

smirk
EclipseYJ đã đưa ý kiến …
xin chào see-through how are bạn today ? đã đăng hơn một năm qua
ShadowaYJ đã bình luận…
Vary good,Dead-Meat. Thank bạn for asking hơn một năm qua
EclipseYJ đã bình luận…
Ha ha to bad I can't die so bạn might want to think of a different me oh and I'm thêm metal than meat hơn một năm qua
smirk
ViperYJ đã đưa ý kiến …
Soo, you're a... Shadow? đã đăng hơn một năm qua
ShadowaYJ đã bình luận…
Yes, may I ask why bạn wish to know? hơn một năm qua
ViperYJ đã bình luận…
I steal powers... Just looking for some ideas... the usual.... hơn một năm qua
ShadowaYJ đã đưa ý kiến về Liên minh công lý trẻ
(security camera footage) *girl and boy run down dark halls bloody and scared* *shadow monsters running after them* *tries to open door but its locked* *demon looms*Where do bạn think you're going?*screams and blood covers camera lens* (end footage) đã đăng hơn một năm qua
InfinityYJ đã bình luận…
F*CK.... craaaap... hơn một năm qua
InfinityYJ đã bình luận…
*growls and floor around her feet begins to melt* hơn một năm qua
TerrorYJ đã bình luận…
That's not good. hơn một năm qua