Serena Lively

thành viên fanpop từ năm November 2011

  • 26 years old
  • Daugavpils, Latvia
  • Favorite TV Show: Vampire Diaries,Gossip Girl,Supernatural,Glee,Pretty Little Liars,Sinny With A Chance,Charmed,Buffy.
    Favorite Movie: Twilight,Harry Potter,Mean Girls,Home Alone,Camp Rock.
    Favorite Musician: Demi Lovato,Britney Spears,Paramore,Selena Gomez,Katy Perry.
    Favorite Book or Author: Vampire Diaries,Gossip Girl
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

OTHjovana trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
#5 đã đăng hơn một năm qua
OTHjovana trao các điểm thưởng cho tôi về my links
#4 đã đăng hơn một năm qua
OTHjovana trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
#3 đã đăng hơn một năm qua