SESE

thành viên fanpop từ năm August 2010

  • Favorite TV Show: GLEE!!!!
    Favorite Movie: Twilight Saga (except New Moon)
    Favorite Musician: Black eye peas
    Favorite Book or Author: Twilight saga, The immortals, the house of night
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       

thông tin trên tường của tôi

gi6702 đã đưa ý kiến …
add me đã đăng hơn một năm qua
tawfikaa đã đưa ý kiến …
lool bạn it is Glee mixed with Miley and Selena :P đã đăng hơn một năm qua
tongue
SeSelove đã đưa ý kiến về Justin Bieber
its really weird i like him but dont at the same time because most people like him just for his looks. I dont exactly think he's cute! and i woudn't say is âm nhạc is FAB but he's ok! đã đăng hơn một năm qua