Angel

thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Female, 25 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite Musician: Michael Jackson
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

big smile
MJlover101 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Heya, welcome to fanpop! I just became a người hâm mộ of yours. I tình yêu your pics! Hope to talk to ya soon. Ta-ta! đã đăng hơn một năm qua
ScarfofWonder đã bình luận…
Thanks so much! hơn một năm qua
heart
House34 đã đưa ý kiến …
Hi, MJ người hâm mộ !!! Big hug !! đã đăng hơn một năm qua
ScarfofWonder đã bình luận…
^_^ <3 hơn một năm qua