Sawyer Henslee-Wilson

thành viên fanpop từ năm November 2012

  • Male, 22 years old
  • Seattle , United States of America
  • Favorite TV Show: Long Island Medium
    Favorite Movie: Something's Gotta Give
    Favorite Musician: Michael Jackson
    Favorite Book or Author: The Secret Life of Marilyn
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

smile
Gabri3la trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi! Would bạn like to tham gia my spot for Michael Jackson and Marilyn Monroe?
link đã đăng hơn một năm qua
sunny
Sawyer040604 đã đưa ý kiến về Marilyn Monroe
I have ben searching for a Marilyn Monroe người hâm mộ club and here iam đã đăng hơn một năm qua
Sawyer040604 đã bình luận…
Have bạn hard that song this girl is on fire? It sound insulting . hơn một năm qua
Sawyer040604 đã bình luận…
MM very asnwom hơn một năm qua
Sawyer040604 đã bình luận…
MM was sexist ciding hơn một năm qua
Sawyer040604 đã bình luận…
Watch the AFV and it says something about the seven năm itch hơn một năm qua