tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

             

thông tin trên tường của tôi

SaskiRea đã đưa ý kiến …
Hi everyone! my name is Saski and I'm a HUGE Yaoi fan! My yêu thích paring is GokuxVegeta because they're just wayyyyy too cute!!!! I mean, adorable! :D đã đăng hơn một năm qua