Sarah Roberts

thành viên fanpop từ năm November 2009

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: True Blood, Ghost Hunters, Ghost Hunters Academy, other than that I don't like t.v. that much.
    Favorite Movie: A ton.
    Favorite Book or Author: I don't have one cause I have a lot of sách I tình yêu reading, I read too much I think.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
aNNalovechuck trao các điểm thưởng cho tôi về my images
12 các điểm thưởng 4 you..! đã đăng hơn một năm qua
big smile
aNNalovechuck trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
See bạn around[i hope]///! đã đăng hơn một năm qua
big smile
aNNalovechuck trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
9 đã đăng hơn một năm qua