Saku 15

thành viên fanpop từ năm August 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 17 clubs Dedicated (17) Die-Hard Fan in 13 clubs Die-Hard (13)

thông tin trên tường của tôi

heart
MTahmisian trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Great club choices! I just have a question: If bạn are a người hâm mộ of Tony and Michelle from 24, why aren't bạn a fellow người hâm mộ of the 24 club? Anyway, bạn are awesome and Happy New Year! đã đăng hơn một năm qua
FalliNgSparks trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Plz can u tham gia my club?
link đã đăng hơn một năm qua
heart
Saku15 đã đưa ý kiến về Damon & Bonnie
OMG! Did bạn hear how soft his voice was when he had đã đưa ý kiến her name before he đã đưa ý kiến that she was the most terrifying person he knew? đã đăng hơn một năm qua