Aliyah Hrycuik

thành viên fanpop từ năm May 2016

  • Female, 14 years old
  • Saskatoon, Canada
  • Favorite Book or Author: manga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
Ladita94 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
thanks for the add back đã đăng cách đây 22 ngày
SailorLoliGirl đã bình luận…
no problem ^ ^ cách đây 22 ngày
PureHeroine trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
For bạn số phiếu bầu on the Naruto club ^^ đã đăng cách đây một tháng 1
SailorLoliGirl đã bình luận…
awww thank bạn ^^ cách đây một tháng 1
PureHeroine đã bình luận…
You're welcome :) cách đây một tháng 1
PureHeroine đã đưa ý kiến …
Thank you~ I changed it to a thêm christmas-y biểu tượng now LOL – Liên minh huyền thoại xD đã đăng cách đây 2 tháng
SailorLoliGirl đã bình luận…
but this Levi ones very cool ^^ cách đây 2 tháng