thành viên fanpop từ năm December 2011

  • Male, 26 years old
  • Melbourne, Australia
  • Favorite TV Show: hàng đầu, đầu trang Gear
    Favorite Movie: The Battle of Algiers
    Favorite Musician: Debussy
    Favorite Book or Author: Discourse on Voluntary Servitude, bởi Etiénne de la Boétie
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

SacredLiberty đã đưa ý kiến về Marilyn Monroe
I tình yêu bạn Marilyn, and I hope bạn rest in peace. There's no real way to honour bạn properly but thanks to communities like this I can openly wish bạn eternal peace and happiness from the bottom of my heart. đã đăng hơn một năm qua
crrazycake trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi :) đã đăng hơn một năm qua