thành viên fanpop từ năm January 2014

  • 24 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Yu-Gi-Oh
    Favorite Musician: Taylor Swift, Hilary Duff, Demi Lovato
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Lusamine trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I tình yêu your icon! đã đăng cách đây 9 tháng
laugh
RAICAL trao các điểm thưởng cho tôi về my links
╲╭━━━━╮╲╲╭━━━━━━━━━━━━━━━━╮
╲┃╭╮╭╮┃╲╲┃......................HAPPY....
┗┫┏━━┓┣┛╲╰┳╮.............NEW YEAR.............!!! ┃
╲┃╰━━╯┃━━━╯╰━━━━━━━━━━━━━━ đã đăng hơn một năm qua
heart
pokemonfan909 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Ryou nee san!! *hugs you*
How's your work going? I'm sorry for the late reply
I will always keep communicating with you. You're amazing <3 đã đăng hơn một năm qua