Ruby

thành viên fanpop từ năm April 2014

  • Female, 22 years old
  • Victoria, Australia
  • Favorite Movie: Treasure Planet, The Crow,
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

RubyLovesDisney đã đưa ý kiến về Spirited
Have just finished binge watching season one and two. This is such a good show! I really wish they made a third season!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
big smile
Teamjacob27 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Aww why thank you!! bạn must be cool too :D xxx đã đăng hơn một năm qua
RubyLovesDisney đã đưa ý kiến về Vương quốc trái tim
What worlds do bạn think will be visited in the tiếp theo Kingdom Hearts game?
Personally I'd like them to visit the stories of Treasure Planet, Big Hero Six, Wreck it Ralph and the Little Mermaid. It was also hinted that they'd visit the story of Frozen. đã đăng hơn một năm qua
MisterH đã bình luận…
I'd like to see Akame Ga Kill!(Owned bởi Square Enix) get made into a world. hơn một năm qua
Zeppie đã bình luận…
I'd tình yêu to see Treasure Planet and Big Hero 6 too :) I'd also like to see Công chúa tóc mây make it in there. hơn một năm qua