thành viên fanpop từ năm October 2012

  • Favorite TV Show: Game of Thrones, Once Upon A Time, Friends, Big Bang Theory, HIMYM
    Favorite Movie: HARRY POTTER <3 Thor, Thor 2, Avengers, Hunger Games, Pirates of the Caribbean, Percy Jackson
    Favorite Book or Author: Harry Potter, Game of Thrones, Black Magician Trilogy
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

XxxFUMMxxX trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
điểm thưởng for loving Tywin đã đăng hơn một năm qua
paigedesiree trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
xin chào i am your first người hâm mộ and i will give bạn your first prop. I dont think katherine should have got the cure either đã đăng hơn một năm qua