Roxas Oblivion

thành viên fanpop từ năm June 2010

  • Male, 26 years old
  • The world that never was
  • Favorite Musician: Utada
    Favorite Book or Author: kingdom hearts magna
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi