Rosie Omega

thành viên fanpop từ năm October 2011

  • Female, 23 years old
  • Auburn, Alabama, United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

           

thông tin trên tường của tôi

katelover14 đã đưa ý kiến …
i didnt seen bạn in a while đã đăng hơn một năm qua
katelover14 đã bình luận…
oh and im your mates buddy dont worry i already have a mate hơn một năm qua
xgarthalphawolf trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
xin chào đã đăng hơn một năm qua
smile
VengeanceAlpha trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
thanks for the add! đã đăng hơn một năm qua