John Dufrense

thành viên fanpop từ năm June 2013

  • Male, 22 years old
  • Baltimore, Maryland
  • Favorite TV Show: Adam-12/The Simpsons
    Favorite Movie: Raiders of the Mất tích Ark
    Favorite Musician: John Williams/John Philip Sousa
    Favorite Book or Author: Baa Baa Black con cừu, cừu Col.Gregory Boyington USMC Ret.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi