✔ Vertified Percy Jackson Addict

thành viên fanpop từ năm December 2010

  • Female, 22 years old
  • Long Island, New York
  • Favorite Movie: The Lightning Thief, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Harry Potter and the Order of the Phoenix, Công chúa tóc mây
    Favorite Musician: Mozart, J.S. Bach, Beethoven...any classical composer
    Favorite Book or Author: Too many to list! I I were telling you, we would be sitting here from spring to the tiếp theo spring that happens a billion years later...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

trivia101 đã đưa ý kiến …
POST!! đã đăng hơn một năm qua
green-art-ac-pj trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
long time no talk!

asian person đã đăng hơn một năm qua
RomanGreekDemi đã bình luận…
AHAHAHA :D how're the fics going? hơn một năm qua
green-art-ac-pj đã bình luận…
Omg....I am SOOOO behind! you? hơn một năm qua
RomanGreekDemi đã bình luận…
AHHHHH FIRST TIME ON fanpop FOR LIKE FOREVER hơn một năm qua
MisterPerfect1 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
u are the greatest tác giả ever!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
MisterPerfect1 đã bình luận…
But seriously, Chaotic Blades is wayyy better than Chaotic Sea. Too bad bạn can't continue it. :C hơn một năm qua
RomanGreekDemi đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại I finally posted! :D hơn một năm qua