Robbie Lees

thành viên fanpop từ năm May 2012

  • oxford, United Kingdom
  • Favorite TV Show: Khắc tinh ma cà rồng
    Favorite Movie: serenity
    Favorite Musician: jack Johnson
    Favorite Book or Author: firestarter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Robling đã đưa ý kiến về Khắc tinh ma cà rồng
It's nice that joyce comes back in normal again, tình yêu this ep! đã đăng hơn một năm qua
Robling đã đưa ý kiến …
Watching normal again :) đã đăng hơn một năm qua