thành viên fanpop từ năm May 2012

  • 28 years old
  • Favorite TV Show: Trò chơi vương quyền
    Favorite Movie: LOTR
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

crying
RobbStark234 đã đưa ý kiến về The Gifted (TV Series)
That 9th episode! Wow what a great episode but also really tragic!... I can't actually believe my em bé got captured!!!! :(

Such a tim, trái tim breaking ending, and what's gonna happen now đã đăng hơn một năm qua
Articuno224 đã bình luận…
Couldn't agree more! Everyone who got captured were like my faves, especially Andy, Lauren and Sonja, it was extremely sad, I was really emotional about it :(.... Have bạn seen episode 10 though? hơn một năm qua
RobbStark234 đã bình luận…
Well I have now! But I hadn't seen it when I đã đăng this, damn this hiển thị is intense! ;) hơn một năm qua
missdoney trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
i tình yêu your các bình luận in Morgana's deffense đã đăng hơn một năm qua
RobbStark234 đã bình luận…
Thank you, she's easily the best thing about that hiển thị ;) hơn một năm qua
smile
Articuno224 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Are bạn okay with a new round on Friday?

And bạn deserve các điểm thưởng for your comments, you're always commenting (Just like me) and I always enjoy your các bình luận and agree with a lot of the things bạn say. đã đăng hơn một năm qua
RobbStark234 đã bình luận…
Sure! And thanks dude! I enjoy your các bình luận too... We agree on a lot ;) hơn một năm qua
Articuno224 đã bình luận…
Cool! That's noted.... And sorry for the late response hơn một năm qua
RobbStark234 đã bình luận…
Don't worry, it doesn't mean anything to me hơn một năm qua