Anti Venom

thành viên fanpop từ năm July 2012

  • Male, 25 years old
  • Favorite Movie: Spider-man (because ya know I'm in it)
    Favorite Musician: Skrillex, dao, con dao Party, Linkin Park, Basshunter, all the good stuff
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Ripa_Moramee đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
Where'd all the original members go? đã đăng hơn một năm qua
ben15delas đã bình luận…
idk hơn một năm qua
nicker11500 đã bình luận…
I've been here since 2011 does that count? hơn một năm qua
usedtobe2 đã bình luận…
im still here ive been here since 2012 hơn một năm qua
smile
Sinna_Hime_chan trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
One prop? Well~ here is another ;) đã đăng hơn một năm qua
Ripa_Moramee đã bình luận…
Well thank bạn ;) hơn một năm qua
Ripa_Moramee đã đưa ý kiến về Spider-Man
Anti-Venom is here >:D đã đăng hơn một năm qua