Riku Fangirl Forever! LOLZ I'm Riku obsessed.

thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Female, 22 years old
  • Hollow Bastion/Radiant Garden
  • Favorite TV Show: The Simpsons, older TV shows like the Addams Family
    Favorite Movie: Anything Disney Pretty Much, Howl's Moving Castle, FF Advent Children, Summer Wars
    Favorite Musician: Utada Hikuru mostly, any Kingdom Hearts âm nhạc it's all so beautiful *tears up* Also big 1D FAN! YAY NIALL! I <3 HIM!
    Favorite Book or Author: Kingdom Hearts manga Series and City of Bones, Warriors, Percy Jackson, Hunger Games, yadda yadda yadda yack
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

1PhantomRfan trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Nice picture!!!!!!!!!!! Did bạn draw it? đã đăng hơn một năm qua
keyblade_holder trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
just giving bạn this đã đăng hơn một năm qua
keyblade_holder trao các điểm thưởng cho tôi về my images
6 đã đăng hơn một năm qua