Your Highly Selective Extrovert and Local Birdkeeper

thành viên fanpop từ năm May 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Riku114 đã đưa ý kiến về Riku114
Man its been so long since I so quickly and suddenly cut off emotion. đã đăng cách đây 13 giờ
Riku114 đã đưa ý kiến về Riku114
Well Imma get fucked in the đít, mông, ass bởi a 60% weighted final. đã đăng cách đây 13 giờ
Riku114 đã bình luận…
Which wouldnt be a huge deal if either A) I didnt get a C+ on the last midterm because of one stupid calculation error (cause I would have otherwise gotten an A) and B ) If I wasnt learning from fucking textbook because my professor has an accent bạn cant fucking understand cách đây 13 giờ
Riku114 đã bình luận…
What a fucking ngày ruiner. cách đây 13 giờ
Riku114 đã bình luận…
^ cách đây 11 giờ
Riku114 đã đưa ý kiến về Riku114
IM SAD

I CANT tham gia THE "Mental HEalth in Award Winning Movies" FIRST năm SEMINAR BECAUSE IM TOO AHEAD IN UNITS AND CAUSE I HAVE TOO MANY CLASSES

I JUST WANT TO DISCUSS AND TALK TO PEOPLE ABOUT MENTAL HEALTH AND WATCH phim chiếu rạp REVOLVING IT :VVVV đã đăng cách đây một ngày 1