Mael

thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Female, 22 years old
  • Other
  • Favorite TV Show: Axis powers Hetalia, Death Note
    Favorite Musician: Shibiyan records, syrufit
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Rigid-paradise đã đưa ý kiến về anime
LOL – Liên minh huyền thoại whats uo with the pictures that should not belong here? I cant see why a image of some ngẫu nhiên guy would be in the anime spot. đã đăng hơn một năm qua
Rigid-paradise đã bình luận…
*up hơn một năm qua
Ryuzakiluver18 đã đưa ý kiến …
Thanks for the add :) đã đăng hơn một năm qua
smile
I found a fantastic oc creator bạn guys can take inspiration from, her middle eastern ocs is simply amazing.
link
This is really a fantastic example of a wonderfulhetalia fan. History, design, it is so valid that i almost got jealous.
Maybe she can be of some use to bạn guys? đã đăng hơn một năm qua