Rene Kenna Oshea

thành viên fanpop từ năm May 2012

  • Female, 24 years old
  • Gotham City, Connecticut
  • Favorite TV Show: Young Justice, Doctor Who, The Little Mermaid
    Favorite Movie: Beauty and the Beast, Captain America, Avengers, Monsters Inc, Monsters trường đại học
    Favorite Musician: Kesha, OneRepublic, Train, The Fray, Lindsey Sterling, Macklemore, Kelly Clarkson
    Favorite Book or Author: tim, trái tim to tim, trái tim
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

ReneYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
*walks inside, looking around carefully* Anyone here? đã đăng hơn một năm qua
Kaya-YJ đã bình luận…
I'm here hơn một năm qua
ReneYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
*runs in through the zeta* Has anyone seen my cell phone? I swear I had it the other day! *looking inbetween the đi văng cushions* đã đăng hơn một năm qua
killer24 đã bình luận…
Ajax: *looks at her from the ceiling corner and laughs* "nice pictures on here" *looks back at her phone hơn một năm qua
killer24 đã bình luận…
Ajax: "fine I will" hơn một năm qua
GlitterPuff đã bình luận…
Rene: *smiles* Yay!!! hơn một năm qua
ReneYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
*pacing back and forth, texting* *growls* Who had my shotgun? đã đăng hơn một năm qua
killer24 đã bình luận…
Alex: "violent girl aren't you" hơn một năm qua
Ashley-YJ đã bình luận…
((has to go..srry)) hơn một năm qua
SilverWings13 đã bình luận…
EVERYBODY'S LEAVING hơn một năm qua