Rebecca Faulkner

thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Female, 27 years old
  • Baltimore, United States of America
  • Favorite TV Show: Criminal Minds
    Favorite Movie: The Shawshank Redemption
    Favorite Musician: Skillet
    Favorite Book or Author: The dark half
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
Reidlover52 đã đưa ý kiến về CM Punk
He is so cute đã đăng hơn một năm qua
spritizzle đã bình luận…
Yes he is :D hơn một năm qua
shalie201 đã bình luận…
r u like serious????? cuz that sounds like crazy talk hơn một năm qua
Reidlover52 đã bình luận…
@ Shalie201 Why don't bạn go back to loving JB and leave us who like CM Punk alone. hơn một năm qua
Reidlover52 đã đưa ý kiến về Bác sĩ Spencer Reid
He is so damn hot!!!! <3 đã đăng hơn một năm qua