Cosmic

thành viên fanpop từ năm November 2009

  • Female, 22 years old
  • Providence, United States of America
  • Favorite TV Show: Invader Zim
    Favorite Movie: Sonic the Hedgehog movie
    Favorite Book or Author: Soinc The Hedgehog Comic
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

xXsazzleXx đã đưa ý kiến …
Hey, could bạn please remove the zadr trái cam, màu da cam piccy, all the other pics of mine I don't mind bạn posting (as long as credit is given) but could bạn take that one down plz? thanks đã đăng hơn một năm qua
big smile
musiclover2015 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
xin chào please tham gia my club Fighting For Freedom!
link
but first please check out "club rules" located in the club's các diễn đàn đã đăng hơn một năm qua
wolfy123 đã đưa ý kiến …
What's Minnie without Mickey?What's Tigger without Pooh?What's Patrick without Spongebob...?What's ME without YOU? Send to 10
people bạn tình yêu hoặc Những người bạn bạn never wanna lose.If bạn get this back, it means, bạn ...are important to them too!! X3 đã đăng hơn một năm qua